Vzdělávání

Vzdělávání šité na míru výrobním firmám

EIT Manufacturing Hub Czech Republic se zaměřuje v rámci svých pracovišť (CIIRC ČVUT a Fakulta strojní) na témata spojená se zaváděním digitálních technologií a digitalizaci procesů ve výrobě. Nabízí řadu kurzů pro výrobní profesionály, které je možné absolvovat v online výukovém prostředí skills.move nebo formou kontaktní výuky.

Vzdělávací okruhy

Využití dat


Flexibilní výroba 


Digitální dvojčata 


Monitoring procesu strojů


Robotika

Skills.move

EIT Manufacturing přináší nejen výrobním firmám, ale také studentům a výzkumníkům unikátní možnost vzdělávání v rámci online platformy Skills.move. Obsahuje širokou škálu témat a odborného obsahu zaměřeného na zvyšování efektivity výroby a pomáhá firmám držet krok s nejnovějšími technologiemi.

Po provedení registrace získáte přístup ke stovkám výukových kurzů vytvořených partnerskými organizacemi EITM z celé Evropy.