Homepage slide
EIT Manufacturing Hub Czechia

Staňte se součástí největší evropské inovační komunity pro výrobní sektor.

Aktuality

Make Innovation Happen

EIT Manufacturing Hub Czechia je vaším průvodcem a partnerem aktivitami EIT Manufacturing v ČR. Spolupráce je otevřena celému výrobnímu ekosystému: firmám, startupům, univerzitním a výzkumným pracovištím, ale i profesním organizacím a veřejné správě.

Co nabízí EIT Manufacturing Hub pro Českou republiku?

  • Propojujeme akademickou a průmyslovou sféru
  • Zapojujeme české subjekty do projektů EIT Manufacturing
  • Zprostředkujeme účast v programech, školeních a soutěžích EIT Manufacturing
  • Otevíráme příležitosti k inovačnímu mezinárodnímu networkingu
  • Realizujeme projekty zaměřené na Průmysl 4.0
  • Pořádáme výukové aktivity pro zvyšování digitálních znalostí pracovníků v oblasti pokročilých výrobních technologií
  • Podporujeme digitální transformaci a zavádění digitálních technologií v českém průmyslu

Komu jsou aktivity EIT Manufacturing šité na míru?

Výrobním firmám

Technologickým developerům

Technickým inženýrům

Inovativním start-upům a malým a středním podnikům

Příležitosti pro české subjekty

start-upy, malé a střední firmy i velké výrobní společnosti

Přímé zapojení do mezinárodních projektů

Finanční podpora pro inovační projekty v pokročilé fázi vývoje před uvedením na trh

Členství v EIT Manufacturing sdílení znalostí a mezinárodního know-how

Vzdělávací programy a rekvalifikace směrem k digitální transformaci firem

Mentoring propagace i finanční podpora startupům a novým podnikatelským záměrům