O nás

EIT Manufacturing

EIT Manufacturing je jedním z devíti sektorově zaměřených společenství v rámci Evropského inovačního a technologického institutu (EIT). Ten byl zřízen Evropskou unií již v roce 2008. EIT Manufacturing působí od roku 2018 a zaměřuje se na podporu inovací v evropské výrobní sféře s cílem zvýšit její globální konkurenceschopnost, udržitelnost a produktivitu.

Mimo jiné EIT Manufacturing nabízí:

  • Poskytuje přímou podporu inovačním projektům
  • V rámci EIT Manufacturing spolupracují přední evropské výrobní firmy, akademické instituce, inovativní startupy a SME.
  • Vytváří prostor pro sdílení zkušeností a rozvíjení intenzivní mezinárodní spolupráce.
  • Vytváří inovační komunitu a buduje síť ekosystémů, která zájemcům umožňuje získat dovednosti a najít příležitosti k interakci.

EIT Manufacturing v České republice

ČVUT se do EIT Manufacturing zapojilo jako jediný plný člen z ČR prostřednictvím dvou svých součástí – Fakulty strojní (FS ČVUT) a Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC ČVUT). Tato dvě pracoviště realizují ve spolupráci s evropskými partnery další projekty, zpravidla roční, v oblasti přenosu digitálních znalostí v Průmyslu 4.0, výukových aktivit pro zvyšování kvalifikace pro práci s pokročilými výrobními technologiemi, ale například i digitální transformace firem.


ČVUT vystupuje jako EIT Manufacturing Hub pro Českou republiku od roku 2020. Jeho cílem je zapojit místní firmy a partnery, podpořit inovátory a zajistit oboustrannou informovanost mezi akademickou a soukromou sférou o příležitostech a aktivitách v rámci projektů EIT Manufacturing. České univerzity, výzkumná pracoviště, výrobní podniky i startupy se díky činnosti hubu mohou snáze zapojit do projektů zaštítěných EIT Manufacturing. Kontakt: info@eitm-hub.cz

Zapojená pracoviště ČVUT

CIIRC ČVUT je moderní vědecko-výzkumný ústav, který se zaměřuje na špičkový základní a aplikovaný výzkum v různých oblastech počítačových věd a umělé inteligence, výroby, energetiky, inteligentních měst a zdravé společnosti. CIIRC CTU vytváří jedinečný ekosystém pro umělou inteligenci a pokročilou výrobu, který propojuje průmysl a akademickou sféru s hlavními evropskými výzkumnými a inovačními sítěmi. Pro projekty EIT Manufacturing nabízí CIIRC ČVUT v rámci svého česko-německého centra pro pokročilou výrobu RICAIP unikátní výzkumnou infrastrukturu – Testbed pro Průmysl 4.0.

Kontakt
Anna Tahovská
anna.tahovska@cvut.cz

FS ČVUT poskytuje špičkové technické vzdělání a připravuje studenty na výzvy 21. století z pohledu vývoje i využití moderních technologií v oblastech energetiky, automatizace, robotiky, výrobních technologií, aditivní výroby, řízení a optimalizace výrobních procesů a systémů.

Našim průmyslovým partnerům pomáháme inovovat a zvyšovat tím konkurenceschopnost ČR. Ve spolupráci s průmyslovými partnery vyvíjíme řešení moderní digitální výroby, automatizace, výrobních technologií, nebo zdrojů energie. Náš záběr je napříč celým strojírenstvím a jsme unikátní v mnoha technických oblastech.

Kontakt
Matěj Sulitka
matej.sulitka@cvut.cz

NCP4.0 je technologicky neutrální a otevřená akademicko-průmyslová platforma, která propojuje inovační leadery, výrobní i technologické firmy, univerzity, výzkumné a oborové organizace se státem a médii. Od svého založení v roce 2017 vytváří unikátní ekosystém, který čítá více než 50 partnerů. NCP4.0 šíří osvětu o Průmyslu 4.0 a prostřednictvím svých služeb napomáhá zavádění jeho technologií do praxe. Poskytuje poradenství pro digitalizaci firem.

Kontakt
Alena Burešová
alena.buresova@cvut.cz