O nás

EITM Manufacturing

EIT Manufacturing je jedním z osmi sektorově zaměřených společenství v rámci Evropského inovačního a technologického institutu (EIT).

  • Podporuje rozvoj podnikání, vzdělávání a inovací v evropské výrobní sféře.
  • Cílem je zvýšit globální konkurenceschopnost, udržitelnost a produktivitu EU.
  • Poskytuje kromě přímých projektových příležitostí také různorodé možnosti pro rozvíjení intenzivní mezinárodní spolupráce.
  • V rámci EIT Manufacturing spolupracují přední evropské výrovní firmy, akademické institutce, inovativní startupy a SME.
  • Vytváří prostor pro sdílení zkušeností a rozvíjení intenzivní mezinárodní spolupráce.
  • Vytváří inovační komunitu a buduje síť ekosystémů, která zájemcům umožňuje získat dovednosti a najít příležitosti k interakci.

EIT Manufacturing v České republice

ČVUT se do EIT Manufacturing zapojilo jako jediný plný člen z ČR prostřednictvím dvou svých součástí – Fakulty strojní (FS ČVUT) a Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC ČVUT). Tato dvě pracoviště realizují ve spolupráci s evropskými partnery další projekty, zpravidla roční, v oblasti přenosu digitálních znalostí v Průmyslu 4.0, výukových aktivit pro zvyšování kvalifikace pro práci s pokročilými výrobními technologiemi, ale například i digitální transformace firem.

ČVUT vystupuje jako EIT Manufacturing Hub pro Českou republiku od roku 2020. EIT Manufacturing Hub Czechia je jednotné zastoupení EIT Manufacturing v České republice. Jeho cílem je zapojit místní firmy a partnery, podpořit inovátory a zajistit oboustrannou informovanost mezi akademickou a soukromou sférou o příležitostech a aktivitách v rámci projektů EIT Manufacturing. České univerzity, výzkumná pracoviště, výrobní podniky i startupy se díky činnosti hubu mohou snáze zapojit do projektů zaštítěných EIT Manufacturing.

Zapojená pracoviště ČVUT

CIIRC ČVUT je moderní vědecko-výzkumný ústav, který se zaměřuje na špičkový základní a aplikovaný výzkum v různých oblastech počítačových věd a umělé inteligence, výroby, energetiky, inteligentních měst a zdravé společnosti. CIIRC CTU vytváří jedinečný ekosystém pro umělou inteligenci a pokročilou výrobu, který propojuje průmysl a akademickou sféru s hlavními evropskými výzkumnými a inovačními sítěmi.

FS ČVUT přes svých 17 ústavů pokrývá celé strojní inženýrství od matematiky a fyziky přes materiály a technologie po jednotlivé druhy strojů a procesů a ekonomiku podniků. Fakulta spolupracuje s více než 400 průmyslovými podniky z celého světa a z více než 100 univerzitami ze všech kontinentů.

Národní Centrum Průmyslu 4.0

NCP4.0 je technologicky neutrální a otevřená akademicko-průmyslová platforma, která propojuje inovační leadery, výrobní i technologické firmy, univerzity, výzkumné a oborové organizace se státem a médii a pomáháme vytvářet optimální prostředí pro udržitelnou budoucnost. Od svého založení v roce 2017 vytváří unikátní ekosystém, který čítá více než 50 partnerů. NCP4.0 šíří osvětu o Průmyslu 4.0 a prostřednictvím svých služeb napomáhá zavádění jeho technologií do praxe.

Ústav výrobních strojů a zařízení RCMT, FS ČVUT

Ústav výrobních strojů a zařízení (RCMT) se zaměřuje na výuku, výzkum a spolupráci s průmyslem v oboru strojírenské výrobní techniky a strojů pro realizaci výrobních technologií. Kromě obráběcích a tvářecích strojů do této oblasti spadají i roboty, průmyslová automatizace a high-tech stroje pro laserové technologie a additive manufacturing („3D tisk“).

Projekty

Semináře jsou organizovány v rámci následujících EIT Manufacturing projektů