Mobilní robotika

Mobilní robotika

Využití ROS pro autonomní mobilní roboty

čtvrtek 1. prosince 2022
9:00-17:00 | CIIRC ČVUT

Jugoslávských Partyzánů 1580/3
Praha 6 – Dejvice (Budova B, 3. patro, učebna B315)

Prakticky zaměřený workshop nabízí možnost se aktivně seznámit s prostředím moderní robotické platformy Robot Operating System – ROS. Představeny budou pokročilé navigační koncepty se zaměřením na aplikaci v průmyslu. Všechny metody a nástroje, se kterými se během workshopu seznámíte, můžete následně využít pro jakýkoli robotický systém podporující ROS

Workshop se bude konat prezenční formou s odborným výkladem v českém jazyce a s využitím interaktivního obsahu Skills.move.

Workshop je zaměřen na demonstraci některých funkcí ROS, které si v praxi vyzkoušíte sami na skutečném robotovi TurtleBot3.

K dispozici budete mít počítač s nainstalovaným ROS a mobilního robota. Budete moci pracovat sami nebo v malé skupince přímo na místě v naší laboratoři.

Komu je kurz určen: především profesionálům z průmyslové výroby, robotickým inženýrům, vývojářům aplikací a technikům. Dále je kurz vhodný pro studenty technických oborů a mladé profesionály, kteří se zabývají robotikou.

Kurz je možné absolvovat i on-line, formou samostudia s podporou lektora přes e-mail, a to až do 16.12.2022.

Výhodou ROS je dostupnost velkého množství bezplatných předkonfigurovaných balíčků, které jsou využívány i v průmyslové výrobě.
ROS mimo jiné umožňuje:

  • modulární a škálovatelný návrh aplikací;
  • rychlé programování a debugging;
  • snadné nasazení a přenos;
  • snadné přenesení na jiný hardware, rovněž od různých výrobců.

Co se na kurzu naučíte

  • seznámíte se se systémem ROS a dozvíte se o jeho výhodách, vč. volně dostupných nástrojů;
  • naučíme vás základy simulace robota a jeho prostředí, abyste mohli sami vyzkoušet funkce bez použití hardwarového robota;
  • vytvoříte mapu prostředí pro navigaci mobilního robota a osvojíte si příslušné algoritmy;
  • implementujete vlastní plánovač.

Pro absolvování kurzu je požadována pouze základní znalost v oblasti robotiky.

Registrace

Kapacita kurzu je omezena.

Kontaktní osoba

Seminář povede odborník na navigaci mobilních robotů, Dr. Gaël Écorchard z CIIRC ČVUT z týmu Inteligentní a mobilní robotika.
Jednacím jazykem je čeština.

Tento seminář je realizován v rámci projektu: