Využití digitálního dvojčete obráběcího stroje pro testování a optimalizaci strategií frézování

Využití digitálního dvojčete obráběcího stroje pro testování a optimalizaci strategií frézování

Odborný workshop vás seznámí s potenciálem využití procesních digitálních dvojčat a virtuálních simulací pro analýzy chyb obrábění, výběr optimálních strategií a podmínek obrábění. Vyzkoušíte si ovládat procesní digitální dvojče a otestujete si vlastní simulace obrábění.

Workshop je zaměřen pro technology a NC programátory. Je vhodný také pro vedoucí pracovníky a manažery výroby.

Workshop proběhne jako kombinace kontaktní výuky a samostatné práce. Kontaktní výuka se uskuteční ve dnech:

Kurz proběhl: 23. – 24. října a 14. listopadu 2023

Program

23. 10. 2023
Přednáškový blok teoretického úvodu do základů obrábění

 • Strategie obrábění (výběr nástrojů; návrh strategie obrábění; výběr řezných podmínek)
 • Řezný proces (řezné síly; utváření třísky; drsnost povrchu)
 • Dynamika interakce stroj – proces (CNC řízení, regulace pohonů; dynamika stroje; vibrace a stabilita procesu)

24. 10. 2023
Praktická výuka verifikace strategií obrábění pomocí simulace digitálním dvojčetem stroje

 • Parametry procesu frézování a jejich hodnocení (typy digitálních dvojčat; zdroje chyb obrábění; technologické parametry obrábění)
 • Praktický úvod do použití simulačního SW MillVis (úvod do aplikací digitálních dvojčat pomocí MillVis; tvorba projektu v MillVis; praktická ukázka simulace)
 • Zadání vlastní praktické úlohy analýzy obrábění pomocí MillVis

Samostatná práce
Analýza zadané strategie obrábění pomocí MillVis

 • Vytvoření simulačního projektu a využití simulací obrábění k analýze strategie obrábění
 • Generování procesních dat z obrábění zadaného dílce
 • Zhodnocení strategie obrábění pomocí získaných procesních dat
 • Návrh úprav strategie obrábění
 • Použití simulačního nástroje k odhalení chyb v zadané strategii obrábění

14. 11. 2023
Vyhodnocení zadané strategie obrábění pomocí MillVis a interpretace získaných výsledků

 • Vyhodnocení samostatné práce (zodpovězení dotazů)
 • Shrnutí výsledků a jejich interpretace
 • Realizace experimentů na stroji a verifikace výstupů simulace

S dalšími dotazy k organizaci a průběhu workshopu se neváhejte obracet na Ing. Vojtěcha Matysku, Ph.D. (v.matyska@rcmt.cvut.cz).