Obrábění podpořené simulací

Obrábění podpořené simulací

Kurz je určen pro technology a programátory CNC strojů ale i řídící pracovníky. Kurz představí základní informace o využitelnosti digitálních dvojčat pro podporu strojírenské výroby. Jako praktická ukázka využití digitálních dvojčat je použita identifikace opotřebení nástroje na základě simulací a měření sil při frézování.

Kurz je realizován v rámci EITM projektu Pathfinder – Hybrid learning paths for professional education in manufacturing