CAD/CAM, simulace a prostředky pro optimalizaci NC programů

CAD/CAM, simulace a prostředky pro optimalizaci NC programů

CAD/CAM systémy jsou v průmyslové oblasti dobře zavedené pro účely rychlého a efektivního generování NC-kódů. Vzhledem k rychlému vývoji v oblasti informačních a komunikačních technologií

bylo v posledních desetiletích vyvinuto několik pokročilých modulů a nadstaveb CAM, které slouží např. pro verifikaci kolizí, výpočet řezných sil, analýzu tvorby třísek a optimalizace otáček vřetena či posuvové rychlosti, které však dosud nebyly průmyslově rozšířeny v široké oblasti průmyslových podniků. Proto je cílem školení posílit znalosti a rozšířit obzory v oblasti možností simulací a optimalizací NC programů.

Kurz je realizován v rámci EITM projektu CAMplus4.0 – Professional Training for Advanced Toolpath and NC-Code Optimization