ConFacts 2023

ConFacts 2023: Principy modulární výroby

Tým RICAIP Testbedu pro vás v rámci projektu ConFacts pod záštiou EIT Manufacturing připravil nový výukový program. Seznámíte s konceptem modulární výroby, naučíte se aplikovat klíčové koncepty a připravit data pro digitální dvojče a inteligentní robotiku. Také budete umět nastavit reálnou výrobní buňku modulární výroby, včetně datových rozhraní.