Workshop EIT Manufacturing

Navažte spolupráci s firmami, univerzitami a výzkumnými ústavy z celé Evropy a podílejte se spolu s nimi na inovačních projektech a vývoji nových technologií. EIT Manufacturing (EITM), největší evropská síť pro výrobní průmysl, vám pomůže najít vhodné partnery pro inovace i zafinancovat váš projekt.

Zúčastněte se bezplatného semináře Inovace ve výrobním sektoru a zjistěte, jaké služby EIT Manufacturing nabízí výrobním firmám a start-upům. Řeč bude především o možnostech financování inovačních projektů, aktuálních výzvách a sdílení best practice firem i výzkumníků, kteří se do projektů EITM pravidelně zapojují. 

Inovace ve výrobním sektoru: Jak získat partnery a financování s EIT Manufacturing

EIT Manufacturing CLC East ve spolupráci s Českým vysokým učením technickým v Praze, konkrétně s CIIRC ČVUT, Fakultou strojní ČVUT a Národním centrem Průmyslu 4.0, a s podporou Technologického centra Praha a agentury CzechInvest vás zvou na bezplatný workshop:

 31. března 2023, 9:30 – 14:00, CIIRC ČVUT, budova A – 10. patro (Penthouse)

Akce je určena všem aktérům z oblasti výroby a zpracovatelského průmyslu:

 • Výrobcům a zpracovatelům
 • Technologickým inovátorům
 • Start-upům a Scale-upům
 • Technologickým a aplikačním inženýrům

Co získáte účastí na workshopu:

 • Přehled možností podpory, které EIT Manufacturing nabízí
 • Best practice předních odborníků z oboru z Německa a Rakouska
 • Informace o otevřených výzvách, jak se jich zúčastnit a podat žádost
 • Přínosy EIT Manufacturing pro vaši společnosti
 • Způsoby, jak najít vhodné průmyslové partnery z celé Evropy
 • Inspirace z minulých projektů a aktivit
 • Osobní setkání se zástupci EIT Manufacturing
 • Navázání nových kontaktů

Chcete vědět, jak je možné uspět s programy EITM? Přečtěte si rozhovor s Megi Mejdrechovou, zakladatelkou start-upu RoboTwin.

Program

Jednacím jazykem programu je angličtina.

9:30 – 10:00 Registrace


10:00 – 10:05 Přivítání a úvodní slovo


10:05 – 10:25 Introduction of EIT Manufacturing 

Johannes Hunschofsky | Managing Director, EIT Manufacturing Co-Location Centre East

Speaker J. Hunschofsky
Bio

Hannes Hunschofsky 
působí jako výkonný ředitel EIT Manufacturing East se sídlem ve Vídni, který spadá pod Evropský inovační a technologický institut (EIT). Dříve působil na manažerských pozicích ve společnostech jako GE Jenbacher, August Storm a HOERBIGER a má zkušenosti s vedením nadnárodních výrobních firem v Severní Americe, Evropě i Asii. Na mezinárodní úrovni přednáší o tématech výrobní strategie a vedení firem. Vystoupil například před posluchači v Rakouské obchodní komisi v USA, Bank of America, Deutsche Bank, Institute of Business Forecasting (IBF), Technické univerzitě v Mnichově (TUM), Technické univerzitě ve Vídni (TU Wien) nebo na světovém kongresu Industry of Things. 


10:25 – 11:05 Zkušenosti firem s inovačními projekty EITM

Sdílení best practice výrobních firem, které jsou do projektů EIT Manufacturing zapojeny. Jaké jsou jejich zkušenosti s inovačními projekty a jaké benefity jim přináší partnerská síť EIT Manufacturing?


Wiferion | Alexander Schmoldt, Director for Business Development & Strategic Parterships (on-line prezentace)

Společnost Wiferion je předním poskytovatelem řešení pro mobilní bezdrátové napájení elektrických průmyslových vozidel a je jedním z technologických lídrů v oblasti bezdrátového nabíjení. Od indukční nabíjecí technologie až po řešení pro řízení spotřeby, společnost Wiferion nabízí řadu produktů, které umožňují efektivní nabíjení průmyslových vozíků, automaticky řízených vozidel (AGV) a autonomních mobilních robotů (AMR).

Wiferion je spolu se společnostmi Volkswagen, Asseco CEIT a Nemak součástí dvouletého projektu enerHUB financovaného EITM. Cílem projektu je vyvinout softwarovou platformu pro optimalizaci hodnoty průmyslových bateriových elektrických vozových parků s využitím digitálních dvojčat a umělé inteligence.

Bio

Alexander M. Schmoldt

is the Director for Business Development & Strategic Parterships at Wiferion. After decades of work for global Japanese electronics manufacturers in functions building bridges between R&D in Japan and European market while acting in roles such as product manager, business development manager or business innovation manager, he finally switched sides. At the German startup Wiferion he is now helping to bring high power wireless charging to logistics and production processes in Europe or Japan. As a true believer in the power of collaboration, he is dedicating his work to finding ways to create business out of the combination of strengths of different partners. EITM is a perfect place to makes this happen. 


RoboTwin | David Polák, spoluzakladatel

Robotwin je mladý český start-up zaměřený na no-code robotiku a její zavádění do průmyslové výroby, konkrétně do oblasti průmyslového lakýrnictví. Od prvotního nápadu spolupracují jeho zakladatelé s EIT Manufacturing – zapojují se do soutěží, akceleračních programů a spolupracují s firmami ze sítě EITM. I díky této podpoře se jejich technologie brzy dostane na trh. Cestu Robotwinu od nápadu ke skutečnému produktu si můžete přečíst v rozhovoru.

Speaker David Polak Seminář EIT Manufacturing: Příležitosti pro výrobní firmy
Bio

David Polák 
je v RoboTwinu zodpovědný za hardware, kontakt se zákazníky a sales. Zkušenosti má s implementací automatizačních řešení na automatických linkách. Snem je automatizovat průmysl i tam, kde to zatím není možné, a implementovat moderní inovace, které jsou technologicky dostupné, ale stále ještě nejsou aplikované v průmyslu. RoboTwin přináší no-code robotiku do průmyslu povrchových úprav. Lakýrník si připevní nahrávací jednotku se senzory na lakovací pistoli a nalakuje první kus. RoboTwin zaznamená data, zpracuje je a vygeneruje program pro robota. Robot je poté schopný nalakovat zbývající kusy v sérii automaticky. 


11:05 – 11:25 Vybrané projekty realizované za účasti ČVUT

ConFacts II | Pavel Burget, ředitel testbedu pro Průmysl 4.0, CIIRC ČVUT

Projekt ConFacts pomáhá výrobním firmám využít potenciál digitální transformace. Zaměřuje se na technologická řešení pro chytré výrobní ekosystémy a na klíčové podpůrné technologie jako jsou IIoT, edge computing nebo sběr a vyhodnocování dat v cloudu. Partneři projektu poskytují firmám modulární demonstrátory pro testování reálných výrobních problémů a vytváří digitální vzdělávací kurzy pro zvyšování kvalifikace příslušných pracovníků.


Vzdělávací projekty EITM pro firmy | Petr Kolář, vedoucí Ústavu výrobních strojů a zařízení (RCMT), FS ČVUT v Praze

Řada vzdělávacích projektů realizovaných na FS ČVUT v Praze vytvořila moderní výukové programy pro průmysl se zaměřením na témata moderní výroby: digitální dvojčata a potenciál jejich využití pro přípravu, testování a optimalizaci strategií NC obrábění, monitoring stavu obráběcích strojů a procesů jako prostředek pro zvyšování efektivity výroby, chytré výrobní systémy a flexibilní automatizace, průmyslová robotika, nebo moderní přístupy k výrobě pomocí aditivních a hybridních technologií.

Bio

Petr Kolář
Je vedoucím výzkumných témat zaměřených na výrobní stroje a zařízení na Fakultě strojní a témat týkajících se průmyslové výroby a automatizace (IPA) v Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky, ČVUT v Praze. Má řadu zkušeností s realizací projektů aplikovaného výzkumu s českými i zahraničními průmyslovými firmami. Déle než dva roky působil jako výzkumný pracovník na Fraunhofer IWU Dresden. Jeho odborným zaměřením je dynamické chování výrobních strojů, chytré výrobní stroje a praktické implementace konceptu Průmyslu 4.0.


11:25 – 11:45 Přestávka na kávu


11:45 – 11:55 Support Infrastructure for R&D and Innovation in the Czech Republic

René Samek | Innovation Infrastructure Specialist, CzechInvest


11:55 – 12:20 Flagship areas for upcoming period and Call for Proposals 

Gerhard Russ| Innovation Manager, EIT Manufacturing Co-Location Centre East

Speaker G. Russ Seminář EIT Manufacturing: Příležitosti pro výrobní firmy
Bio

Gerhard Russ
působí v EIT Manufacturing jako manažer inovací. Je hlavní kontaktní osobou pro všechny inovační aktivity v regionu střední a východní Evropy. V rámci této funkce úzce spolupracuje s partnery z oblasti průmyslu a vědy z celé Evropy na vývoji nápadů, koncepcí a strategií pro inovace. Kromě toho je zodpovědný za vývoj a zlepšování inovačních výzev a portfolia projektů. 


12:20 – 12:35 Představení EIT Manufacturing Hub Czechia 

Anna Tahovská | Project Manager, CIIRC ČVUT

Bio

Anna Tahovská působí jako senior project manager v CIIRC ČVUT, vede českou pobočku AI konfederace CLAIRE a koordinuje činnost EITM Hubu v rámci ČVUT.

Alena Burešová | Senior Industry Manager, Národní centrum Průmyslu 4.0


12:35 – 12:45 Exkurs: Enterprise Europe Network

Silva Jirásková | koordinátorka národního konsorcia sítě Enterprise Europe Network, Technologické centrum Praha

Bio

Silvia Jirásková v Technologickém centru Praha vede Oddělení rozvoje podnikání a je koordinátorkou národního konsorcia sítě Enterprise Europe Network, kterou TC Praha v ČR zastupuje již od roku 2008. Dříve pracovala v oblasti sales a business development v sektoru chemie a farmacie, připravila a řídila řadu úspěšných projektů financovaných ze strukturálních fondů. V TC Praha se Silvia dlouhodobě věnuje podpoře celkového rozvoje mladých technologicky orientovaných firem a oblasti financování rozvoje a inovací. Silvia pomáhá firmám s orientací v národních a evropských programech, s identifikací vhodných zdrojů, včetně mentoringu v rámci přípravy projektových záměrů a připravuje firmy také na jednání s investory.


12:45 – 14:00 Oběd a networking


13:10 – 14:00 Prohlídky Testbedu pro Průmysl 4.0 s představením konkrétních oblastí možné spolupráce i s ukázkami již realizovaných projektů

Registrace

Účast na akci je zdarma po předchozí registraci. Počet míst je omezen. Akce je určena zejména zástupcům firem.