EITM Workshop: Inovace ve výrobním sektoru

EITM Workshop: Inovace ve výrobním sektoru

Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky přivítal v pátek 31. března 2023 účastníky prvního pražského workshopu EIT Manufacturing.

České start-upy a malé a střední podniky diskutovaly o výzvách, kterým čelí ve svém podnikání, a o příležitostech, které jim EIT Manufacturing nabízí k jejich řešení. Společnosti jako Wiferion z Německa nebo český start-up RoboTwin se podělily o své zkušenosti napříč celým inovačním cyklem, tj. hledáním partnerů, vývoj nových technologických řešení a produktů nebo vstup na nové trhy.

Workshop se zabýval širokou škálou témat, která může každá firma na své cestě k inovacím využít. Ať už je to financování nebo možnosti využití výzkumné infrastruktury dostupné v Testbedu pro Průmysl 4.0. Hlavní pozornost byla zaměřena na aktuální EITM Call for proposals pro projekty na nadcházející rok. Návrhy je možné podávat od 18. dubna 2023 a české firmy mohou využít podpory EITM Hub Czechia, který hostí ČVUT v Praze.

Výzkumníci z CIIRC ČVUT a Fakulty strojní představili vzdělávací nástroje a up-skillingové programy určené pro výrobní podniky. Petr Kolář, vedoucí Ústavu výrobních strojů a zařízení z Fakulty strojní, ukázal širokou škálu vzdělávacích možností, které dávají průmyslovým podnikům šanci posílit jejich konkurenceschopnost. Byly představeny vzdělávací projekty jako ManuLearn, Pathfinder, FlexMan, Live 4.0 a CAMplus4.0. Pavel Burget, vedoucí Testedu pro Průmysl 4.0, hovořil o projektu Confacts, který se zaměřuje zejména na chytré výrobní ekosystémy, IoT edge computing a datovou analytiku. Nedílnou součástí bylo představení možnosti zapojení firem do projektu. Další prezentovaný projekt RIEMANN vyvíjí didaktický materiál o řízení flotil mobilních robotů pomocí ROS 2. Všechny tyto příklady vzdělávacích programů konkrétně ukazují, jak mohou průmyslové podniky využít potenciál digitální transformace.

Akci hostil CIIRC ČVUT jako EIT Manufacturing Hub Czechia a organizoval ji EIT Manufacturing CLC East ve Vídni za velké podpory Fakulty strojní ČVUT v Praze, CzechInvestu a Technologického centra Praha.


Více informací o akci a prezentace přednášejících jsou k dispozici zde.