EIT Manufacturing na Dni otevřených dveří pro Průmysl 4.0

EIT Manufacturing na Dni otevřených dveří pro Průmysl 4.0

Trendy, vize, technologické inovace i praktická řešení pod taktovkou Průmyslu 4.0 vyvíjená v prostředí průmyslových testbedů. To byla témata Dne otevřených dveří pro Průmysl 4.0, akce, která ve středu 29. května otevřela manažerům výrobních podniků prostory RICAIP Testbedu Praha na CIIRC ČVUT a nabídla téměř dvěma stovkám návštěvníků řadu diskuzí o digitalizaci, automatizaci nebo optimalizaci výroby. Zástupci EIT Manufacturing, největší evropské sítě pro výrobní sektor, představili českým firmám širokou škálu podpůrných programů, které mohou pro zavádění inovací využít.

Den otevřených dveří pro Průmysl 4.0 odstartovala inovační snídaně EIT Manufacturing, která propojila začínající startupy, korporace a průmyslové subjekty. Tato akce, kterou společně s EIT Manufacturing Hub Czechia pořádalo České vysoké učení technické v Praze a Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky za podpory agentury CzechInvest, byla skvělou příležitostí seznámit se s otevřenými inovačními službami EIT Manufacturing. Firmy získaly přehled o službách zaměřených na internacionalizaci a technologický scouting i o startupovém ekosystému v rámci České republiky a Evropy.

Po snídani následoval konferenční program Dne otevřených dveří s možností prohlédnout si konkrétní technologické ukázky přímo v RICAIP Testbedu Praha. Cílem akce bylo představit širokou škálu příkladů z praxe a příležitostí, které se aktuálně firmám při zavádění inovací a nových postupů nabízejí. Zástupci EIT Manufacturing Hub Czechia a EIT Manufacturing CLC East představili aktivity EIT Manufacturing, možnosti propojení s evropskými partnery, aktuálně otevřené výzvy i úspěšné case studies tuzemských firem.