Call for Proposals 2025

Otevírá se EITM Call for Proposals 2025

Posouvejte inovace díky EIT Manufacturing. Až do 8. července můžete podávat projektové žádosti v oblastech Inovace, Vzdělávání a Regionální inovační schéma v rámci Call for Proposal 2025. Podmínky žádostí jsou již zveřejněny a výzva se otevírá 29. dubna. Přinášíme základní přehled témat a podmínek pro podání projektu.

Oblasti a témata pro rok 2025

Vzdělávání
Udržitelná výroba pro budoucnost
Digitální inovace ve výrobě

Inovace
Inovativní řešení průmyslových výzev
Přechod k odolné výrobě zaměřené na člověka

Regionální inovační program
Inovace RIS
Zvyšování kvalifikace a rekvalifikace výrobních pracovníků v zemích EIT RIS (RIS vzdělávání)
Program I&E pro magisterské a doktorské školy

Pro jednotlivé projekty s dobou trvání 12 měsíců je alokován budget 200 tisíc až 1 milion EUR v závislosti na tématu a oblasti. Podrobná pravidla pro podání žádosti a aktuální podmínky financování najdete na webu EIT Manufacturing.