Manufacturing Day 2024

Zveme Vás na klíčovou akci roku – Manufacturing Day 2024 – jejíž je České vysoké učení technické v Praze hrdým STŘÍBRNÝM partnerem!

Manufacturing Day 2024 se koná ve čtvrtek 6. června v rámci týdenního ViennaUP’24, největšího decentralizovaného startupového festivalu v Evropě pořádaného Vienna Business Agency.

Nenechte si ujít událost, která již počtvrté spojí 250 startupů, klíčové hráče z průmyslu, investory, výzkumníky a odborníky z globálního odvětví výroby.

Hlavní body programu:

  • Úvodní přednáška Stevena J. Speara a 2 poutavé panelové diskuze
  • BoostUp! 2024:
  • Live pitching špičkových technologických startupů
  • Individuální setkání a networkingVečerní recepce pro neformální networking

V roce 2024 je tématem akce „Rychlost inovací“, jejímž cílem je poukázat na rychlost technologického vývoje a inovačních aktivit v globálním výrobním průmyslu. Renomovaní řečníci z celého světa poskytnou vhled do mechanismů a přístupů, které firmám umožňují urychlit inovační procesy a vytvořit tak konkurenční výhodu.

Tuto událost jsme si nemohli nechat ujít ani my! Jako klíčový člen EIT Manufacturing se ČVUT prostřednictvím CIIRC ČVUT a Fakulty strojní ČVUT v Praze velmi aktivně podílí na širokém spektru aktivit EITM v České republice i Evropě, také se zapojením Národního centra Průmyslu 4.0 a RCMT FS ČVUT v Praze.

Navštivte náš stánek ve výstavní části akce a navažte kontakty s našimi kolegy – Annou Tahovskou, hlavní kontaktní osobou pro EITM Hub Czechia, a Matějem Sulitkou, zástupcem vedoucího RCMT FS ČVUT.

Připojte se k nám v centru Vídně a zapojte se do inspirativních diskusí o důležitosti rychlosti technologického rozvoje a inovačních aktivit ve výrobě.

Více o programu:

09:00 – 10:00 Registrace, příchod účastníků
10:00 – 12:00 BoostUp! East 2024: Startup Pitching
12:00 – 13:30 Oběd & Networking
13:30 – 14:30 Opening & Keynote Speech: Dr. Steven J. Spear
14:30 – 15:30 Panelová diskuze: Accelerating Innovation in Manufacturing
15:30 – 16:00 Přestávka na kávu & Networking
16:00 – 16:30 BoostUp! East Award Ceremony
16:30 – 17:30 Panelová diskuze: Accelerating Europe – Pathways to drive innovation!
17:30 – 20:00 Networking & večeře

Místo konání: Aula der Wissenschaften (Hall of Sciences)
Wollzeile 27A, 1010 Vienna, Austria

Hlavní přednáška Stevena Speara, MIT Senior Lecturer, se zaměří na klíčovou roli agility a adaptability pro podniky, které se snaží předstihnout své protějšky při vytváření a poskytování řešení složitých výzev. Jak podrobně popisuje ve své knize „Wiring the Winning Organization„, Spear se zabývá paradoxem, že některé společnosti vynikají v produkci větší hodnoty s menším úsilím a spotřebou zdrojů. Spear nastiňuje tři základní mechanismy, které tyto úspěšné subjekty používají.
Za prvé, „zpomalení“ mění podmínky z reaktivního, impulzivního myšlení na promyšlené, generativní řešení problémů.
Za druhé, „zjednodušování“ rozkládá velké, složité problémy na lépe zvládnutelné komponenty.
Zatřetí, „zesílení“ zdůrazňuje existující problémy a úspěšná řešení.
Podporou kultury „pomalého myšlení“, zjednodušením problémů a zesílením významu řešení problémů mohou organizace procházet vyvíjejícím se prostředím výrobního průmyslu s vyšší efektivitou a účinností.

Po úvodních zasedáních se odborníci z oblasti politiky, průmyslu a výzkumu u kulatých stolů zaměří na diskuse o základních předpokladech a rámcových podmínkách, které podporují inovace. Akce ukáže klíčovou roli mezinárodní spolupráce se startupy a technologicky vyspělými společnostmi, která umožňuje jak zavedeným velkým podnikům, tak malým a středním podnikům posílit jejich inovační úsilí a využívat nejmodernější technologie.

Vrcholem akce bude soutěž startupů BoostUp!, v níž evropské startupy v oblasti průmyslových technologií představí svá inovativní řešení globálnímu publiku a odborné porotě.

Na akci Manufacturing Day 2024 se klade důraz na podporu propojení mezi aktéry ve výrobním průmyslu s cílem iniciovat silná partnerství a spolupráci a podpořit inovace. Během networkingových setkání v rámci akce si můžete naplánovat fyzická setkání 1:1 v naší Matchmaking zóně.