EIT Manufacturing Hub Czechia hostil strategické setkání se zástupci českých ministerstev

EIT Manufacturing Hub Czechia hostil strategické setkání se zástupci českých ministerstev

Dne 14. listopadu 2023 se v prostorách CIIRC ČVUT uskutečnilo strategické setkání „EIT Manufacturing Stakeholders Meeting“, které společně zorganizovaly EIT Manufacturing CLC East a EIT Manufacturing Hub Czechia.

Celkovým cílem této aktivity bylo spolupracovat na posílení inovační kapacity českých podniků, zapojit český inovativní výrobní ekosystém do mezinárodních projektů a zlepšit kvalifikaci pracovníků ve výrobě. Na úvodním setkání se zástupci státu seznámili s aktivitami EIT Manufacturing a s jeho podporou směrem k malým a středním podnikům. Pozvání přijali zástupci ministerstev (MPO, MŽP, MŠMT), vlády i národních agentur a center (CzechInvest, Technologické centrum Praha). Na workshop dále navazují bilaterální jednání s jednotlivými institucemi, které navrhnou konkrétnější podobu možné spolupráce.