Navigating EU Funding - Tips and Challenges

Zúčastněte se bezplatného online webináře Data Bites!
Společně se Sabine Seidl ze společnosti Ideas in Motion demystifikujeme fungování evropského financování. Nabídneme klíčové poznatky o účelu financování EU a zdůrazníme dlouhodobé výhody účasti v mezinárodních projektech.

Středa 6.12.2023, 12:00 – 13:00, online