Spuštění platformy INDUSAC

S potěšením oznamujeme oficiální spuštění platformy INDUSAC, která mění podobu spolupráce mezi průmyslem a výzkumem. Zveme vás na úvodní on-line workshop, kde se dozvíte více o projektu INDUSAC a o tom, jak bude platforma fungovat pro propojování firem, výzkumníků a studentů!

Úterý, 21. listopadu 2023
12:00 – 13:00

INDUSAC Call for Companies

Cílem projektu INDUSAC je zprostředkovat krátkodobou výzkumnou spolupráci mezi akademickou sférou a průmyslem se zaměřením na řešení konkrétních výzev, kterým zúčastněné firmy čelí.

Do 15. prosince 2023 je otevřena první možnost pro firmy se projektu účastnit a najít výzkumného partnera. Buďte propagátorem inovací a připojte se k platformě, která pomáhá účinně propojovat akademii a průmysl. Podrobnosti o procesu podávání žádostí, časovém harmonogramu, způsobilosti a další informace najdete zde.