INDUSAC Open Call

Projekt INDUSAC nabízí jedinečnou příležitost pro studenty a výzkumníky spolupracovat s předními průmyslovými firmami v oblasti digitálních a průmyslových technologií.

Cílem projektu INDUSAC je podpořit etický vývoj digitálních a průmyslových technologií zaměřený na člověka. Projekt zprostředkovává krátkodobou výzkumnou spolupráci (4-8 týdnů) mezi akademickou sférou (studenty a výzkumnými pracovníky) a průmyslovými podniky při řešení reálných problémů. Partnerem projektu je EIT Manufacturing CLC East.

Týmy se mohou přihlásit zasláním motivačního dopisu, v němž se budou zabývat výzvami projektu INDUSAC. Nejbližší termín je 31. ledna 2024.