Monitoring stavu obráběcích strojů

Monitoring stavu obráběcích strojů

Využití pro zvýšení efektivity výroby

pondělí 12. prosince 2022
12:30-14:00 | online seminář (MS Teams)

Odborný online seminář se zaměří na význam dat v chytré výrobě. Naučíte se využívat dostupná data z řídících systémů obráběcích strojů pro monitorování využití strojů a zvyšování jejich efektivity.

Komu je kurz určen: profesionálům z průmyslové výroby, především vedoucím pracovníkům a dalším pracovníkům zodpovědných za plánování výrobních kapacit strojů.

Co se na kurzu naučíte

  • Význam načítání dat dostupných v řídicím systému v konkrétních příkladech;
  • Vztah mezi načtenými daty a informacemi v nich obsaženými;
  • Pomalá data – vzorkování řádově  1 s pro sledování makro chování stroje (obrábí, neobrábí, vypnut,…) a použití těchto dat pro sledování využití stroje;
  • Vysokofrekvenční data – vzorkování řádově 0,001 s pro sledování řezného procesu, volba relevantních signálů a jejich zpracování;
  • Způsob zpracování pomalých dat, vizualizace a reporty;
  • Technické prostředky pro vyčítání pomalých dat.

Registrace

Workshop proběhne on-line formou přes MS Teams s odborným výkladem a s využitím interaktivního obsahu Skills.move.

Kontaktní osoba

Seminář povede odborník na výrobní technologie a mechatroniku, Dr. Štěpán Chládek z FS ČVUT z Ústavu výrobních strojů a zařízení RCMT.
Jednacím jazykem je čeština.

Tento seminář je realizován v rámci projektů: