Využití dat z výrobních systémů pro zvýšení jejich efektivity a přidané hodnoty

Využití dat z výrobních systémů pro zvýšení jejich efektivity a přidané hodnoty

Kurz představí možnosti využití dat z výroby ke zlepšení užitných vlastností výrobních systémů a zvýšení jejich efektivity. Dále budou popsány technické prostředky pro vyčítání a zpracování žádaných signálů z řídicích systémů a přídavných senzorů. Kurz je určen pro vedoucí pracovníky průmyslových podniků a technology.

Kurz je realizován v rámci EITM projektu FactoRIS II – Learning Factories for Digital Transformation of SMEs II