Způsoby sběru průmyslových dat

Způsoby sběru průmyslových dat

Základ pro úspěšnou digitalizaci výroby

středa 14. prosince 2022, 10:00-12:00
online seminář (MS Teams, 120 min)

Odborný online workshop zaměřený na způsoby sběru dat, jejich přenos do cloudových řešení ať už přímo nebo s využitím edge zařízení. Budou představeny konkrétní příklady sběru dat spotřeby elektrické energie, pohybových proměnných u robotů. Data mohou být využita pro celkové sledování efektivity provozu strojů, ale i jako zdroj informací pro vytváření digitálního dvojčete.

Use Case: Práce s daty při nakládání s odpady

Na seminář bezprostředně naváže unikátní prezentace průmyslového use case na využití algoritmů umělé inteligence při nakládání s odpady.

Bin-e je chytrý odpadkový koš s umělou inteligencí určený pro veřejná místa, který umožňuje zjednodušit recyklaci. Automaticky třídí a stlačuje odpad, kontroluje úroveň naplnění a zpracovává data pro pohodlné nakládání s odpadem.

Prezentace je zajištěna ve spolupráci s polským start-upem Bin-e, Smart WasBte Bin, partnerem projektu Demo4Green. Přednáška s názorným demonstrátorem bude vedena online v anglickém jazyce.

Komu je kurz určen: především profesionálům z průmyslové výroby, výrobním a aplikačním inženýrům, technologům, vedoucím pracovníkům.

Zaměření semináře:

  • Cloudové platformy a jejich architektury, edge komponenty
  • Průmyslový internet věcí (IIoT)
  • Průmyslové komunikační protokoly OPC UA a MQTT, možnosti a způsoby využití
  • Příklady konkrétní realizace a sběru dat ze strojů

Co se na kurzu naučíte

  • Způsoby propojení komunikace napříč celým podnikem od jednotlivých senzorů až systému pro ukládání a zpracování dat
  • Možnosti vzájemného propojování průmyslových komponent
  • Jak využívat metody na OPC UA
  • Jak použít MQTT broker pro připojení různých druhů koncových zařízení

Registrace

Workshop proběhne on-line formou přes MS Teams s odborným výkladem a s využitím interaktivního obsahu Skills.move.

Kontaktní osoba

Seminář povede odborník na výrobní technologie a mechatroniku, z CIIRC ČVUT z RICAIP Testbedu pro Průmysl 4.0.
Jednacím jazykem je čeština.

Tento seminář je realizován v rámci projektů: