Monitoring procesu obrábění

Monitoring procesu obrábění pomocí dat ze strojů

Potenciál a aktuální řešení

úterý 13. prosince 2022
10:00-11:30 | online seminář (MS Teams, 90 min)

Odborný online workshop zaměřený na využití dostupných dat z řídicích systémů obráběcích strojů; využití těchto dat pro monitorování využití strojů a řezného procesu se zaměřením na optimální využívání řezných nástrojů. 

Komu je kurz určen: profesionálům z průmyslové výroby, především technologům a dalším pracovníkům zodpovědných za optimální využívání nástrojů.

Zaměření semináře:

  • Význam načítání dat dostupných v řídicím systému v konkrétních příkladech.
  • Vztah mezi načtenými daty a informacemi v nich obsaženými.
  • Rychlá data – vzorkování řádově 0,001 s pro sledování řezného procesu, volba relevantních signálů.
  • Způsob zpracování rychlých dat.
  • Technické prostředky pro vyčítání rychlých dat.

Co se na semináři naučíte

  • Využívat dostupná data z řídicích systémů obráběcích strojů a jejich zpracování.
  • Využívat tato data pro monitorování řezného procesu se zaměřením na optimální využívání řezných nástrojů.

Registrace

Workshop proběhne on-line formou přes MS Teams s odborným výkladem a s využitím interaktivního obsahu Skills.move.

Kontaktní osoba

Seminář povede odborník na výrobní technologie a mechatroniku, z FS ČVUT z Ústavu výrobních strojů a zařízení RCMT.
Jednacím jazykem je čeština.

Tento seminář je realizován v rámci projektů: