Moderní nástroje redukce tepelných chyb obráběcích strojů

Moderní nástroje redukce tepelných chyb obráběcích strojů

Cílem je seznámit účastníky se základní terminologií, vlivy způsobující nepřesnost strojů vázanou na nestacionární tepelné jevy a obecnými možnostmi jejich redukce. Hlavním záměrem je představení robustních technik minimalizace tepelných chyb strojů na praktických příkladech s popisem měřidel a vybavení, včetně využití interdisciplinárních vlastností chytrých senzorů. Kurz je určen pro pracovníky výzkumu a vývoje, vedoucí výroby, techniky, výrobní inženýry a pracovníky zkušeben.

Kurz je realizován v rámci EITM projektu SmartDIGI – Smart Educational Framework for DIGItalization.