EIT Manufacturing v ČR

EIT Manufacturing v ČR | EIT Manufacturing in CZ

Evropský inovační a technologický institut zaměřený na rozvoj podnikání, vzdělávání a výzkum.

EIT Manufacturing

Evropský inovační a technologický institut (EIT) byl zřízen Evropskou unií v roce 2008 a má dedikovány prostředky na rozvoj podnikání, vzdělávání a výzkum přímo v rámci rámcového programu EU Horizon 2020. Celé EIT v současnosti sdružuje více než 1 000 partnerů v celkem osmi sektorově zaměřených společenstvích. Jedním z nich je od roku 2018 i EIT Manufacturing, které se zaměřuje na podporu inovací v evropské výrobní sféře, a má za cíl zvýšit její globální konkurenceschopnost, udržitelnost a produktivitu. EIT Manufacturing poskytuje kromě přímých projektových příležitostí také různorodé možnosti pro rozvíjení intenzivní mezinárodní spolupráce. EIT Manufacturing vytváří inovační komunitu a buduje síť ekosystémů, která zájemcům umožňuje získat dovednosti a najít příležitosti k interakci; a kde jsou nositelé inovací schopni zaujmout investory.

ČVUT

Od roku 2020 ČVUT vystupuje jako EIT Manufacturing Hub pro Českou republiku. EIT Manufacturing Hub si klade za cíl rozvoj národního inovačního ekosystému zaměřeného na výrobu. České univerzity, výzkumná pracoviště, výrobní podniky i startupy se díky činnosti hubu mohou snáze zapojit do projektů zaštítěných EIT Manufacturing. ČVUT propojuje tyto subjekty přes networkingové a vzdělávací akce do integračního znalostního trojúhelníku pro lepší sdílení dobré praxe z výzkumu, podnikání a vysokoškolského vzdělávání.

Zapojená pracoviště ČVUT

Testbed pro Průmysl 4.0 CIIRC ČVUT

  • Unikátní výzkumná infrastruktura pro vývoj a testování inovativních řešení jako ve skutečné výrobě

Národní centrum Průmyslu 4.0 (NCP40)

  • Otevřená platforma pro osvětu Průmyslu 4.0
  • Propojování stakeholderů z akademické sféry, průmyslu, profesních organizací i veřejné správy.
  • Networking, pořádání odborných akcí a seminářů
  • Poskytování poradenství pro digitalizaci firem

Fakulta strojní ČVUT  (FS ČVUT)

  • Zapojení do vzdělávacích kurzů a programů pro studenty i pro českou a evropskou průmyslovou komunitu.

Stručné představení CIIRC ČVUT jako EIT Manufacturing Hubu pro ČR ve videu

Nebo také v dokumentu ke stažení

Jak CIIRC ČVUT, tak i FS ČVUT jsou zapojeni do programů v rámci projektu EIT HEI Innitiative: Tandem+

Projekty v roce 2021:

AkronymNázev projektuZapojení ČVUT
AIMS2AI for Manufacturing SMEs and StudentsCIIRC
M-NEST-2Network for Empowering People in Added-Value Manufacturing Systems and TechnologiesCIIRC
ManuLearn IILearning through manufacturing challenges IICIIRC
RIS I40 HubRIS Industry 4.0 HubsCIIRC
SEEN for LightweightingSimulation Enhanced/Enabled Nuggets for Learning and Mastering Manufacturing for LightweightingFS
ShapiNG IIShaping the Next Generation of manufacturing professionalsFS
YML – TWOYoung Manufacturing Leaders – Talented Workforce for an Open societyFS

Projekty v roce 2020:

AkronymNázev projektuZapojení ČVUT
DigTrafoRisDigital Transformation in RISCIIRC
DSLEIT labelled PhDFS
EIT M RIS HubsEIT Manufacturing RIS HubsCIIRC
LIFT EuropePanEuropean Network of Learning FactoriesCIIRC
M-NEST-RISNetwork for Empowering People in Added-Value Manufacturing Systems and TechnologiesCIIRC
Mach4.0Learning Factory for implementation Industry 4.0 in MachiningFS
ManuLearnLearning through manufacturing challengesFS
YMLYoung Manufacturing LeadersFS