EIT Manufacturing Call 2024

EIT Manufacturing Call 2024

EIT Manufacturing otevírá výzvu pro podávání inovačních projektů na rok 2024. Firmy a organizace mohou získat financování až ve výši 70 %.

EIT Manufacturing hledá projekty a organizace připravené transformovat evropskou výrobu a splnit globální požadavky současných i budoucích generací v následujících tématech:

  • Téma 1: Optimalizace výrobních procesů a zvýšení efektivity zdrojů prostřednictvím digitálních řešení
  • Téma 2: Sociálně udržitelná výroba zaměřená na člověka
  • Téma 3: Environmentálně udržitelná výroba prostřednictvím oběhových obchodních modelů a nových technologií

Subjekty z členských států Evropské unie (EU) a přidružených zemí programu Horizont Evropa se mohou účastnit výzvy a jsou rovněž způsobilé pro financování. Míra financování je 70 % pro projekty trvající 12 měsíců a 60 % pro projekty trvající 24 měsíců.

Otevření výzvy pro podání přihlášek: 18. 4. 2023

Termín pro podání přihlášek: 19. 6. 2023

Detailní informace o výzvě je možné nalézt zde: Call for Proposal 2024 – EIT Manufacturing