Vzdělávání

Vzdělávání šité na míru výrobním firmám

EIT Manufacturing Hub Czech Republic se zaměřuje v rámci svých pracovišť (CIIRC ČVUT a Fakulta strojní) na témata spojená se zaváděním digitálních technologií a digitalizaci procesů ve výrobě. Nabízí následující vzdělávací okruhy a konkrétní kurzy které jsou k dispozici na skills.move.

Sběr průmyslových dat

Monitoring procesu strojů

Digitalizace výroby

Digitální dvojčata ve výrobě

Skills.move

EIT Manufacturing přináší nejen výrobním firmám, ale také studentům a výzkumníkům unikátní možnost vzdělávání v rámci online platformy Skills.move. Obsahuje širokou škálu témat a odborného obsahu zaměřeného na zvyšování efektivity výroby a pomáhá firmám držet krok s nejnovějšími technologiemi.

Po provedení registrace získáte přístup ke stovkám výukových kurzů vytvořených partnerskými organizacemi EITM z celé Evropy.